Hospitali ya Rufaa ya Mkoa ya Shinyanga
(Government)

Ajira

Hospitali ya Rufaa ya Mkoa inatangaza ajira kwa kada mbalimbali za afya. Kwa maelezo zaidi fika Hospitalini.

- 24 September 2019