kitengo cha meno

Huduma inazotolewa na Kitengo cha Meno:

1. Upasuaji mdogo

2. Kusafisha nakushona majeraha

3. Kufanyiwa uchunguzi wa Afya ya kinywa na meno

4. Kusafisha vidonda kila siku

5. Kung'oa jino

6. Kung'oa jino lililoota vibaya (Impaction)

7. Kurudisha mfupa wataya uliokatika

8. Kuziba kwa muda

9. Kuziba moja kwa moja

10. Matibabu ya mzizi (root canal treatment)

11. Kuweka jino la bandia

12. Kurudisha taya bila dawa ya usingizi

13. Kuweka kofia ya jino (Jacket crown)

14. Kusahihisha mpangilio wa meno kwenye taya

15. Kusafisha ugaga kwenye meno

16. Kuondoa uvimbe uliojikusanya

17. Kuondoa uvimbe uliosambaa (Infection Fasciitis)

18. Kupiga picha ya mionzi (X-meno)

19. Kugandisha meno (Sprinting)