Hospitali ya Rufaa ya Mkoa ya Shinyanga
(Government)

Kliniki ya Wajawazito

Posted on: July 1st, 2022

Huduma zinazotolewa na kitengo cha kliniki ya wajawazito

1.

2.

3.