Hospitali ya Rufaa ya Mkoa ya Shinyanga
(Government)

Kliniki ya magonjwa ya Utabibu

Posted on: July 1st, 2022

Huduma zinazotolewa kitengo cha kliniki ya magonjwa ya utabibu

1.

2.

3.